Psychosociale Therapie


"Alle wijsheid ligt in de mens zelf besloten" vertelde Socrates een halve eeuw voor Christus aan de wereld. Waarmee hij bedoelde dat als de mens, door een ander op de juiste manier bevraagd en getriggerd wordt, hij zijn eigen wijsheid en zelfinzicht tot leven kan laten komen.

Ruim twee eeuwen na deze wijze woorden van Socrates vormen ze min of meer de uitgangsprincipes van de psychosociale therapie. Een therapie waarbij men ervan uit gaat dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat zowel een gezonde geest als een goed werkend lichaam nodig zijn om in het leven goed te functioneren. Moeilijke situaties kunnen de balans verstoren, maar ieder mens heeft van nature kracht en wijsheid de problemen het hoofd te bieden. Wel is hierbij soms de juiste hulp noodzakelijk. Van een psychosociaal therapeut bijvoorbeeld.

Hij of zij kan zich inleven in de situatie door heel goed te luisteren naar het verhaal van de cliënt en de daarbij horende emoties in kaart te brengen. Door hierna handvatten te bieden om overzicht en inzicht te krijgen in de eigen situatief waarna met behulp van eigen innerlijke kracht weer gehandeld kan worden en lichaam en geest weer in evenwicht gebracht worden. Het eigen inzicht en eigen handelen maakt ook dat er veel minder kans op herhaling van de klachten in de toekomst.

Bij welke klachten kan psychosociale therapie helpen?

Bij klachten ontstaan in de privésfeer, zoals familieproblemen, een depressie, omgaan met eigen ziekte of die van een naaste, moeilijkheden bij opvoeding, stress, echtscheiding, rouw of seksuele problemen of bij problemen die ontstaan zijn in een werk gerelateerde omgeving, zoals een burn-out, teamconflicten, een te hoge werkdruk of zelfs pesterijen. Deze kunnen alle bijdragen aan zowel ernstige psychische, maar vaak ook lichamelijke klachten als extreme vermoeidheid of in hele ernstige gevallen zelfs conversie.

De meeste psychosociale problemen, ook al zijn ze misschien ontstaan in de privésfeer, leveren altijd problemen op in het arbeidsproces. Dit he.eft vaak grote gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Vanaf 2007 zijn werknemers
verplicht werknemers te beschermen tegen een te grote psychische belasting en als de klachten, deels, werk gerelateerd zijn vergoeden ze vaak een deel van de kosten.Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

R.P.A. van der Valk

Alternatiefbeter
Praktijk

Berg 26a
5672 CC Nuenen

Email
Telefoon
  • 06 - 51 33 41 55

The page was created with Mobirise