Tarieven

Natuurgeneeskundig consult
Psychosociale Therapie
Aps consult
Bio resonantie consult
Bio-tensor (urine) test
Hypnosebehandeling 

50 minuten
60 minuten
45 minuten
50 minuten

50 minuten

€ 45,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 95,00
€ 120,00 

Consulten worden vergoed door de meeste zorgverzekeringen afhankelijk van uw polis

CAT complementair

Privacyverklaring, algemene voorwaarden, beroepsvereniging en geschillencommissie

Alternatiefbeter werkt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig om met gegevens, dit wordt beschreven in de Privacyverklaring en Register van verwerkingsactiviteiten. Laat het me weten als je het niet eens bent met het gebruik van je gegevens, we zoeken dan samen naar een oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, kun je het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) en bij de geschillencommissie Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT). Alternatiefbeter werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT‑beroepscode. GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het klachtrecht en tuchtrecht voor patiënten vastgelegd.

CAT geschillen

Onze algemene voorwaarden zijn hier te vinden. Natuurlijk hoop ik dat de behandeling volgens tevredenheid verloopt en dat je eventuele vragen en/of klachten met mij bespreekt. Wanneer dit niet het geval is of we er samen niet uitkomen, wil ik je verwijzen naar de GAT. Op de website van het GAT kun je meer informatie over de beroepscode en klachtenregeling vinden.

Alternatiefbeter
Praktijk

Berg 26a
5672 CC Nuenen

Email
Telefoon
  • 06 - 51 33 41 55

Created with Mobirise free site themes